Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές Γερμανικών με θέμα «Νέες εξετάσεις Goethe-Zertifikat B1», που διοργανώθηκε στην αίθουσα σεμιναρίων τού εκδοτικού οίκου Hueber Hellas, την Τρίτη 28 Μαΐου 2013 από τις 18.00 μέχρι τις 21.00.


Ειδικότερα παρουσιάστηκαν:
στρατηγικές κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου
γραπτή έκφραση (είδη κειμένων και τα τυπικά χαρακτηριστικά τους)
προφορικός λόγος (προετοιμασία και αξιολόγηση, διδακτικές προτάσεις)
Το σεμινάριο αυτό προετοιμάζει τους καθηγητές Γερμανικών για την καινούργια διαδικασία εξετάσεων που αφορά στο πτυχίο Β1 τής γερμανικής γλώσσας και η οποία θα ξεκινήσει να ισχύει από την εξεταστική περίοδο τού Σεπτεμβρίου στο Goethe Institut.