Αρσάκεια Ιωαννίνων
H καθηγήτρια τού Γερμανικού τμήματος των Αρσακείων Γυμνασίων Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το 5ο συνέδριο για τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα στην Ελλάδα με θέμα «Αναλύουμε, εφαρμόζουμε, αξιολογούμε».

Το συνέδριο διοργάνωσε η Ελληνογερμανική Αγωγή σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe και τον Σύλλογο Καθηγητών τής Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις τού παραπάνω σχολείου στην Παλλήνη. Στις δραστηριότητες του συνεδρίου περιλαμβάνονταν ομιλίες και εργαστήρια γνωστών πανεπιστημιακών, έμπειρων επιμορφωτών και δημιουργικών διδασκόντων σχετικά με θέματα που απασχολούν τους καθηγητές Γερμανικών.

001