Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε στα Αγγλικά τη διαδικτυακή εκδήλωση μάθησης "Coding, Teaching, Learning" (Προγραμματισμός, Διδασκαλία, Μάθηση) τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας eTwinning, από τις 5 έως και τις 19 Οκτωβρίου 2015, με ειδικό εκπαιδευτή τον Tommaso Dalla Vecchia.
Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα επεδίωξε τη διαμοίραση εργαλείων και πρακτικών για την εισαγωγή των μαθητών στον προγραμματισμό με ενδιαφέροντα τρόπο και συνέβαλε στη διάλυση των αρνητικών στερεοτύπων γύρω από τον κόσμο των προγραμματιστών υπολογιστών.
Η κατάκτηση δεξιοτήτων προγραμματισμού εφοδιάζει τους μαθητές, όχι μόνο με γνώσεις σε ένα σημαντικό αντικείμενο, αλλά κυριότερα με εγκάρσιες δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων τής ζωής τους. Η ενασχόληση με τον προγραμματισμό μάς βοηθάει να σκεφτόμαστε δημιουργικά, να εργαζόμαστε συνεργατικά, να επιχειρηματολογούμε συστηματικά και να επιλύουμε προβλήματα, να εκφραζόμαστε ευχερώς με τη νέα τεχνολογία και να δημιουργούμε τεχνολογία αντί να την καταναλώνουμε μόνο.
Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν μερικά από τα πιο δημοφιλή εργαλεία για τη διδασκαλία προγραμματισμού. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ενθαρρύνθηκαν να μοιραστούν τις συμβουλές και τα κόλπα τους με τους συναδέλφους τους και να δοκιμάσουν τις προτεινόμενες πρακτικές στην τάξη. Το κυριότερο είναι ότι αποδείχτηκε πως η εφαρμογή και η διδασκαλία κώδικα μπορεί να διδαχθεί από όλες τις ειδικότητες, αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη εκπαιδευτική υποδομή.