Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε στα Αγγλικά τον διαδικτυακό κύκλο μαθημάτων πέντε εβδομάδων, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου 2015, με θέμα «Introducing Technology - Enhanced Teaching» στην εκπαιδευτική πλατφόρμα European Schoolnet Academy, με εισηγήτρια την Caroline Kearny.
Απώτερος στόχος τού διαδικτυακού αυτού σεμιναρίου ήταν να εξετάσουν οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί, που συμμετείχαν, σε τι βαθμό χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο μάθημά τους, αν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που τις χρησιμοποιούν, αν μπορούν να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους στην χρήση των ΤΠΕ, βοηθούμενοι από διάφορα μέσα, και  να γνωρίσουν, επίσης, διάφορα εργαλεία (αυτό)αξιολόγησης, σε ό,τι αφορά τη χρήση και ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, εργαλεία που χρησιμοποιούν το τελευταίο διάστημα αρκετές χώρες στην Ευρώπη, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί με τον καιρό μια κοινή βάση ένταξης και χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε όλα τα κράτη μέλη τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σεμινάριο περιείχε, εκτός από τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα και την ανά εβδομάδα ηλεκτρονική εξέταση αυτών, και κατάθεση σχεδίου μαθήματος, που αξιολογείτο από τρεις διαφορετικούς συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.