Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε στα Αγγλικά τον διαδικτυακό κύκλο μαθημάτων επτά εβδομάδων, από τις 14 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου 2015, με θέμα «Developing Digital Skills in your Classroom» στην εκπαιδευτική πλατφόρμα European Schoolnet Academy, με εισηγητή τον Ollie Bray.
Οι ψηφιακές δεξιότητες τού 21ου αιώνα είναι στοιχειώδες εφόδιο των νέων για να επιτύχουν σε μια κοινωνία, που συνεχώς αυξάνει τις απαιτήσεις της σε ψηφιακές γνώσεις. Αυτές οι γνώσεις δεν  αποτελούν προϋπόθεση μόνο για την εξασφάλιση επαγγελματικής ενασχόλησης, καθώς είναι ανάγκη και δικαίωμα κάθε πολίτη, να είναι ψηφιακά μορφωμένος, αυτόνομος και λειτουργικός στην σημερινή ψηφιακή κοινωνία.
Το διαδικτυακό αυτό σεμινάριο αποσκοπούσε στο να υποδείξει και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς, με διάφορους τρόπους και ψηφιακές παροχές, στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει να μεταδώσουν ψηφιακή γνώση στους μαθητές τους, ώστε αυτοί να μπορούν να αντιμετωπίσουν, τελειώνοντας το σχολείο, μια συνεχώς αυξανόμενη ψηφιακή κοινωνία.
Το σεμινάριο περιείχε, εκτός των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων και την ανά εβδομάδα ηλεκτρονική εξέταση αυτών, μελέτη διαφόρων ψηφιακών εργαλείων και τόπων, όπως και κατάθεση σχεδίου μαθήματος, που αξιολογείτο από τρεις διαφορετικούς συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.