Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ως εισηγήτρια με θέμα εργασίας «Η εκμάθηση ξένης γλώσσας μέσω επιτραπέζιων παιγνιδιών: Η περίπτωση τού «Γκρινιάρη» στη διδασκαλία τής γερμανικής γλώσσας» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Επιστημονική ΄Ενωση για την προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας,΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, και διεξήχθη στη Λάρισα, από 23 έως και 25 Οκτωβρίου 2015.