Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Βασιλική Κοντού και οι καθηγητές τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Παντελής Κατηνιώτης και Μαρία Σερβετά συμμετείχαν στη διήμερη επιμόρφωση (18 διδακτικές ώρες), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο τής επιμορφωτικής δράσης “Teachers4Europe 2015 - 2016”.
Η επιμορφωτική δράση “Teachers4Europe 2015 - 2016” οργανώνεται από την Αντιπροσωπία τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με την υποστήριξη τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και τού Γραφείου τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) τού Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση τού Υπουργείου Παιδείας.
Στόχοι τής δράσης είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση τής συνεισφοράς των εκπαιδευτικών στη διάδοση των αρχών και των αξιών τής Ε.Ε. στους μαθητές και, κατ’ επέκταση, στη διαμόρφωση των ενεργών Ευρωπαίων πολιτών τού αύριο.