Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στο 1ο Διεθνές συνέδριο IABL 2016 που οργάνωσε ο Διεθνής Σύνδεσμος Μικτής Μάθησης (International Association for Blended learning - IABL). Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24 Απριλίου 2016 στην Καβάλα, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής τού ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με υπεύθυνο διοργανωτή εκ μέρους τής ελληνικής πλευράς τον τακτικό καθηγητή κ. Αύγουστο Τσινάκο.
Η κ. Μεταλληνού συμμετείχε:
α) με εργαστήριο (workshop) με θέμα «Go gaming in the foreign language classroom», σε συνεργασία με την καθηγήτρια Γερμανικών τού 3ου Γυμνασίου Βύρωνα κ. Μελίνα Λαϊνά, την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, από τις 15.00 έως και τις 17.30.
β) ως ομιλήτρια σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα "Benefits and Challenges of the Blended Learning Approach in Second and Foreign Language Learning", όπου παρουσίασε την αποτελεσματική δουλειά που επιτελεί η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-arsakeio, ενισχύοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διδασκαλία των μαθητών των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων ειδικά στον τομέα των Γερμανικών ως β΄ ξένης γλώσσας.