Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν κλήθηκε να διδάξει δίωρο βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών» στο πρόγραμμα διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ρητορική: Θεωρία και πράξη».
Το πρόγραμμα διοργανώνει για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών με υπεύθυνο τον καθηγητή Γλωσσολογίας κ. Θ. Νάκα. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης τού ΕΚΠΑ στις 17 Φεβρουαρίου 2016, στο πλαίσιο τού μαθήματος «Διαθεματικές προσεγγίσεις τής Ρητορικής με άλλες τέχνες και επιστήμες» με υπεύθυνη διδάσκουσα τη φιλόλογο τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Β. Λουτριανάκη.
Η κ. Μαρίν είναι υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και σύμβουλος τού Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού.

image001