Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο (ΜΟOC) “Open eTwinning (1st edition)”, στα Αγγλικά, που οργανώθηκε από την ψηφιακή πλατφόρμα EducaLab με υπεύθυνο τον Diego Ojeda.
Το σεμινάριο είχε διάρκεια 6 εβδομάδων, από τις 18 Μαΐου έως και τις 29 Ιουνίου 2016. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν, μέσα από διάφορες δραστηριότητες και υποχρεωτικές εργασίες που αξιολογούσαν άλλοι συνάδελφοί τους, τις βασικές αρχές που διέπουν το e-Twinning, την ελεύθερη και ασφαλή πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς, για να συνδεθούν, να αναπτύξουν συνεργατικά έργα και να μοιραστούν ιδέες.
Καθ' όλη την διάρκεια τού σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη, όπως και από συνεργαζόμενα κράτη από την Αφρική και την Ασία, παρακολούθησαν μέσω βίντεο και τηλεδιασκέψεων τον κύκλο τής δημιουργίας ενός επιτυχημένου έργου eTwinning ξεκινώντας από την εδραίωση τής ιδέας, συμπεριλαμβανομένης τής εύρεσης συνεργάτη από άλλη χώρα και διαπραγματεύσεις επί τού σχεδιασμού τού έργου μέχρι και τού τελικού σταδίου τής υλοποίησης τού έργου, με αρχές που άπτονται ή δεν ξεφεύγουν από το αναλυτικό πρόγραμμα και διανθίζονται από ποικιλία σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.
Επίσης έγινε αναφορά στην κοινωνική πλευρά τού eTwinning, όχι μόνο ως πλατφόρμα που αποτελεί αποθετήριο υπέρμετρων εκπαιδευτικών εργασιών, αλλά και (διαδικτυακός) τόπος συνάντησης μεταξύ συναδέλφων εκπαιδευτικών που συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν με τις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν καθ' όλη τη διάρκεια τού ΜΟΟC.