Αρσάκεια Ιωαννίνων
Δύο έργα τής αρσακειάδας καθηγήτριας Καλλιτεχνικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Βίκυς Χατζηλάκου ανήκουν πλέον, από την τρέχουσα χρονιά, στην Εθνική Πινακοθήκη.
Με προτροπή τής Διευθύντριας τής Πινακοθήκης καθηγήτριας τής ΑΣΚΤ κ. Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα, η κ. Χατζηλάκου δώρισε δύο πίνακές της στην Πινακοθήκη.
Η καλλιτεχνική επιτροπή ενέκρινε τη δωρεά θεωρώντας ότι τα έργα αυτά συμβάλλουν στην πληρέστερη εκπροσώπηση τής ζωγραφικής τού 21ου αιώνα στη συλλογή τού Μουσείου.