Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Βιολογίας τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Χαρά-Κλειώ Ντόβα συμμετείχε, στις 27 Μαρτίου 2021, στο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα "Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή".
Η δράση διεξήχθη διαδικτυακά από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού που είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και βρίσκεται υπό την εποπτεία τού Υπουργείου Περιβάλλοντος.