Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Βιολογίας τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Χαρά-Κλειώ Ντόβα συμμετείχε στη διήμερη διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με τίτλο «Δημιουργικός λόγος στο δημοκρατικό σχολείο».


Η επιμόρφωση, που διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες τού Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (ΕΚΠΑ), την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση τής Ρητορικής στην Εκπαίδευση και την European Democratic Education Community-Greece, πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2020 και ήταν διάρκειας 6 και 8 διδακτικών ωρών, αντίστοιχα, 
Η επιμόρφωση περιελάμβανε θεωρία και πρακτική επάνω στα ατομικά ρητορικά αγωνίσματα και στους διττούς λόγους, τεχνικές δημιουργικής σκέψης και δημιουργικές δραστηριότητες. Πραγματοποιήθηκαν επίσης παρουσιάσεις καλών πρακτικών βιωματικής εκπαίδευσης και κύκλοι συζήτησης για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη δημοκρατική παιδεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη.