Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικούπου τής ζώνης Επιστημών και Πολιτισμού «Μικροί ερευνητές» και η καθηγήτριά τους τής Βιολογίας κ. Χαρά-Κλειώ Ντόβα, την 1η Δεκεμβρίου 2020, παρακολούθησαν διαδραστική διάλεξη με τίτλο «Ο πλανήτης στο πιάτο μας» από εκπρόσωπο τής WWF Ελλάς.


Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος Eat4Change, στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί 11 χώρες, μεταξύ των οποίων και το WWF Ελλάς.
Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τις επιπτώσεις των διατροφικών μας συνηθειών στην κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα τού πλανήτη. Ακολούθησε συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αποτρέψουμε την κλιματική αλλαγή και οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες και δημιούργησαν αφίσες και κόμικ. Οι εργασίες των μαθητών καθώς και πλούσιο ενημερωτικό υλικό αναρτήθηκαν σε ψηφιακό πίνακα και κοινοποιήθηκαν με τη χρήση των μέσων μαζικής δικτύωσης.
Τα παιδιά με αυτό τον τρόπο είχαν ενεργό συμμετοχή στην προσπάθεια αντιστροφής τής κλιματικής αλλαγής.