Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού πραγματοποίησε, την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, βιωματικό εργαστήριο με θέμα “Αξιοποίηση τής προστιθέμενης αξίας τού Mentimeter ως εργαλείου πολυγραμματισμών στη διδασκαλία τής Γερμανικής ως ξένης (και όχι μόνο) γλώσσας” στο πλαίσιο τής διεθνούς εβδομάδας γλωσσών (International Language Week - ILW 2022), 10 - 14 Οκτωβρίου 2022, η οποία διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμογών, καθώς και το Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης τής Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Γραμματολογίας τού Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Κέντρο Γλωσσών και το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας τού Τεχνικού Πανεπιστημίου Aschaffenburg στη Γερμανία.

Με τίτλο «Mapping Cross Roads: Cultures, Languages and Literatures (Χαρτογραφώντας Σταυροδρόμια: Πολιτισμοί, Γλώσσες και Λογοτεχνίες η ILW 2022, που είχε υβριδική μορφή, αποσκοπούσε στο να προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για την επέκταση των ήδη υφιστάμενων συνεργασιών, αλλά και τη διαμόρφωση νέων διαπολιτισμικών και διεπιστημονικών συμπράξεων.

Η συγκεκριμένη εβδομαδιαία συνεδριακή διοργάνωση πραγματοποιείται κάθε έτος και σε διαφορετική χώρα.