Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού συμμετείχε με εισήγηση που είχε ως θέμα «Κίνητρα και προκλήσεις στην εφαρμογή εκπαιδευτικών κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής» στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας τής Εκπαίδευσης.

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιστημών τής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας τού Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από 21 έως και 23 Οκτωβρίου 2022.