Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Γυμνασίου Αρσάκειου Ψυχικού κ. Έρη Λιάκου παρακολούθησε διά ζώσης μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, στις 3, 4 και 6 Απριλίου 2023, με τίτλο «Εμψύχωση σχολικής τάξης»«Επιλογή και παιδαγωγική αξιοποίηση ελκυστικού υλικού» και «Επινοώντας ένα παιχνίδι επανάληψης τής διδακτέας ύλης για το κλείσιμο τής σχολικής χρονιάς», συνολικής διάρκειας 7,5 ωρών.

Στις επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις η Emilie Benoit-Mathieu, επιμορφώτρια, καθηγήτρια τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας και συγγραφέας βιβλίων εκμάθησης Γαλλικών, παρουσίασε κριτήρια επιλογής και μεθοδολογικές προσεγγίσεις διαφόρων μορφών εποπτικού υλικού.

Στη συνέχεια πρότεινε δραστηριότητες οι οποίες εμπλέκουν τον μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και τον παρακινούν να συμμετάσχει ενεργά, συνεργαζόμενος με τους συμμαθητές του.

Τέλος, καθοδήγησε τους συμμετέχοντες καθηγητές στον σχεδιασμό αντίστοιχων δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ως τελικό στόχο να βοηθήσουν τον μαθητή να κατακτά στόχους παραγωγής λόγου και να αυτονομείται κατά τη διάρκεια τής μαθησιακής διαδικασίας.