Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η κ. Άννα Τζώρτζη, εκπαιδευτικός τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού και Συντονίστρια Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας τής Φ.Ε., ειδικότητας ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, παρακολούθησε το πρόγραμμα "Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη" (Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.), συστάδας "Β2.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ".

Στο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, που πραγματοποιήθηκε, από 22 Μαρτίου έως και 28 Ιουνίου 2023, στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης 5ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, κωδικός προγράμματος 5667-4, μικτού μοντέλου επιμόρφωσης, η καθηγήτρια συμμετείχε με επιτυχία.


Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τής Πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη" (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε. / Β΄ΚΥΚΛΟΣ).