Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο τού εκπαιδευτικού προγράμματος Μουσειακής Αγωγής και τής Ελληνικής Παράδοσης τα νήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού επισκέφθηκαν το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο τού Δήμου Αμαρουσίου στις 29, 30 και 31 Μαρτίου 2016.
Στον χώρο τού μουσείου και μέσα από την ξενάγηση των νηπιαγωγών τους, οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αντικείμενα των παλαιότερων χρόνων και ενδυμασίες κατοίκων τού Αμαρουσίου. Επίσης έμαθαν για την τέχνη τής κεραμικής που γνώρισε άνθηση στο Μαρούσι τον προηγούμενο αιώνα, λόγω τού πρόσφορου εδάφους και τής φυσικής πηγής «Κασταλίας» που υπήρχε στην περιοχή.