Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 τα προνήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού, μαζί με τις νηπιαγωγούς τους και τους κηπουρούς τού Σχολείου, επισκέφθηκαν τον ανθόκηπο τού Νηπιαγωγείου μας.
Εκεί πήραν τα φτυάρια τους, αφράτεψαν το χώμα στις γλάστρες και στο παρτέρι και τοποθέτησαν βολβούς, αρωματικά φυτά και λουλούδια.
Στη συνέχεια φρόντισαν με ιδιαίτερη προσοχή τα φυτά τους, τα τοποθέτησαν σε μια φωτεινή γωνιά και υποσχέθηκαν να συνεργαστούν ώστε να τα μεγαλώσουν με αγάπη.
Το φύτεμα στον ανθόκηπο είναι μία από τις ποικίλες δράσεις που πραγματοποιήθηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Κάθε σχολικό έτος το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού συμμετέχει σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η συγκεκριμένη δράση, αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια τής εφετινής χρονιάς, εντάσσεται στο πρόγραμμα «Σχολική Αυλή» τού Διεθνούς Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία» τής Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας τής Φύσης.