Αρσάκεια Ιωαννίνων
Τα νήπια και τα προνήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού συμμετείχαν εφέτος στη Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2018 που διοργανώνει η ActionAid. Στόχος τής Εβδομάδας Δράσης είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, γύρω από θέματα που αφορούν στη βιωσιμότητα τού πλανήτη και να προβληματιστούν σχετικά με το ερώτημα "πώς θα είναι ο πλανήτης μας το 2030".
Το θέμα τής εφετινής 13ης Εβδομάδας Δράσης είναι οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να έχουν επέλθει ουσιαστικές αλλαγές στον κόσμο μας μέχρι το 2030.
Μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα αφιέρωσαν χρόνο και αναζήτησαν δραστικούς τρόπους και λύσεις, ώστε να γίνει ο πλανήτης μας ένας καλύτερος κόσμος για όλους τους πολίτες που τον κατοικούν μέχρι το 2030. Κάθε μαθητική ομάδα ασχολήθηκε με έναν από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ή 17 παγκόσμιους στόχους) και αποτύπωσε τις δράσεις, τις σκέψεις και τις ιδέες της σε ένα fanzine, δηλαδή ένα αυτοσχέδιο περιοδικό μικρής έκτασης.
Τα προνήπια των τμημάτων Π.1 και Π.2, καθώς και τα νήπια των τμημάτων Ν.1 και Ν.2 ασχολήθηκαν με έναν ή περισσότερους από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και έφτιαξαν δημιουργικά fanzine μέσω των οποίων είχαν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τους ειδικότερους στόχους, αλλά και την αναζήτηση λύσεων για έναν βιώσιμο πλανήτη.
Τα προνήπια τού τμήματος Π.1, με τη βοήθεια τής νηπιαγωγού κ. Μαρινάνσυ Αγγελάκη, εργάστηκαν γύρω από τον στόχο που αφορά στην «ποιοτική εκπαίδευση» (στόχος 4) για τη διασφάλιση τής ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης προάγοντας τις ευκαιρίες για διά βίου μάθηση. Το τμήμα προνηπίων Π.2, με τη βοήθεια τής νηπιαγωγού κ. Αλεξάνδρας Λύκαρη, ασχολήθηκε με τη διασφάλιση υγιούς ζωής και προώθησης τής καλής υγείας για όλους και για όλες τις ηλικίες: «καλή υγεία και ευημερία» (στόχος 3).
Τα νήπια τού τμήματος Ν.1, με τη βοήθεια τής νηπιαγωγού κ. Κωνσταντίνα Πέτσικα, συμμετείχαν σε δράσεις που είχαν σχέση με τη «μηδενική φτώχεια» (στόχος 1), τη «μηδενική πείνα» (στόχος 2), την «ποιοτική εκπαίδευση» (στόχος 4) αλλά και τις «λιγότερες ανισότητες» (στόχος 10). Τέλος, τα νήπια τού τμήματος Ν.2, με τη βοήθεια τής νηπιαγωγού κ. Αγγελικής Παλαιοκαστρίτου, ασχολήθηκαν με τους στόχους για «μηδενική φτώχεια» (στόχος 1) και «μηδενική πείνα» (στόχος 2).
Τα fanzine από όλα τα σχολεία συγκεντρώθηκαν από την ActionAid και έτσι δημιουργήθηκε μια μοναδική μαθητική συλλογή με τίτλο "ΠΛΑΝΗΤΗΣ 2030", η οποία θα εκτεθεί στο Victoria Square Project στις 22 Απριλίου 2018 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου».