Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 τα προνήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού, μαζί με τις νηπιαγωγούς τους και τους κηπουρούς τού Σχολείου, φύτευσαν στον ανθόκηπο τού Νηπιαγωγείου βολβούς, αρωματικά φυτά και λουλούδια.
Αφού προετοίμασαν το χώμα στις γλάστρες και τα παρτέρια, φύτευσαν με προσοχή τα φυτά τα οποία τοποθέτησαν σε μια φωτεινή γωνιά.
Γνωρίζοντας πως τα φυτά για να μεγαλώσουν θέλουν ήλιο, νερό, οξυγόνο και… αγάπη υποσχέθηκαν να τα φροντίζουν και να τα περιποιούνται.
Το φύτεμα στον ανθόκηπο είναι μια από τις ποικίλες δράσεις που πραγματοποιήθηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Κάθε σχολικό έτος το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού συμμετέχει σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η συγκεκριμένη δράση, αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια τής εφετινής χρονιάς, εντάσσεται στο πρόγραμμα «Σχολική Αυλή» τού διεθνούς δικτύου «Οικολογικά Σχολεία» τής Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας τής Φύσης, αλλά και στις δράσεις τού Νηπιαγωγείου σχετικά με τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να έχουν επέλθει ουσιαστικές αλλαγές στον κόσμο μας μέχρι το 2030.
Συγκεκριμένα, οι δράσεις αφορούν στον 11ο στόχο για τις «βιώσιμες πόλεις και κοινότητες» και τη μείωση τού δυσμενούς περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πόλεων.
Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού το 2018 εντάχθηκε επίσημα στο δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων με την UNESCO (ASPnet), καθώς και στο δίκτυο σχολείων πρεσβευτών για τους 17 παγκόσμιους στόχους τού QNF SDGs School Club (Sustainable Development Goals School Club).