Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο τής εξειδικευμένης δραστηριότητας τής Μουσικής Αγωγής τα νήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού δημιούργησαν μια χειροτεχνία με στόχο να μάθουν να αντιγράφουν με ευκολία το κλειδί τού Σολ.

Τα παιδιά, με τη βοήθεια τής υπεύθυνης τής Μουσικής Αγωγής κ. Μαρινάνσυς Αγγελάκη, από τις αρχές τού Νοεμβρίου, διδάχθηκαν, εκτός των άλλων εποχικών και παραδοσιακών τραγουδιών, μουσικές έννοιες όπως «το πεντάγραμμο», «το κλειδί τού Σολ», «οι νότες τής γραμμής: μι, σολ, σι, ρε, φα» και «οι νότες τού διαστήματος: φα, λα, ντο, μι».

Έμαθαν, επίσης, να αναγνωρίζουν τα σύμβολά τους στον πίνακα τής αίθουσας τής Μουσικής Αγωγής και διασκέδασαν μαθαίνοντας ένα τραγούδι που με ευχάριστο τρόπο τούς γνώρισε τις 7 νότες τής ευρωπαϊκής μουσικής.

Στο κλείσιμο τής ενότητας αυτής τα παιδιά ζωγράφισαν ένα πεντάγραμμο με ξυλομπογιές, το οποίο πήραν στο σπίτι τους ως αναμνηστικό, προκειμένου να μοιραστούν τις καινούργιες γνώσεις τους με τους γονείς τους.