Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στις 13, 14, 17, 20 και 21 Ιανουαρίου 2020 τα προνήπια και τα νήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για να συζητήσουν με την υπεύθυνη τού Μουσείου κ. Φανή Τριπολιτσιώτου σχετικά με το φαινόμενο τού σεισμού και τους τρόπους που μπορούμε να προστατευτούμε από αυτόν.

Οι μαθητές μέσα από τη συζήτηση, την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, και με την βοήθεια τής κ. Τριπολιτσιώτου και τού εποπτικού υλικού, κατανόησαν τη δομή τής Γης και τι πραγματικά συμβαίνει όταν γίνεται ένας σεισμός.

Στη συνέχεια συζήτησαν σχετικά με τις πρακτικές προστασίας στους διάφορους χώρους όπου μπορεί να βρεθούν όταν γίνει ένας σεισμός, αλλά και για τη σωστή προετοιμασία προς αποφυγήν πανικού σε περίπτωση σεισμού.

Το θέμα απασχόλησε για άλλη μια φορά τους μαθητές, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει ασκήσεις ετοιμότητας για την περίπτωση σεισμού στους χώρους τού Νηπιαγωγείου, και έχουν συζητήσει για το φαινόμενο τού σεισμού με τις νηπιαγωγούς τους από την αρχή τής σχολικής χρονιάς.