Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η υπεύθυνη τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Φανή Τριπολιτσιώτου υποδέχτηκε και εφέτος τους μικρούς μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικούνήπια και προνήπια, για να τους ξεναγήσει στον χώρο τού Μουσείου που περιλαμβάνει συλλογές από ζώα, θηλαστικά, ερπετά, πτηνά, έντομα, απολιθώματα, όστρακα, ορυκτά και πετρώματα, ενώ διαθέτει αναλογικό σεισμογράφο και μετεωρολογικό κλωβό.

Συζήτησε και έπαιξε μαζί τους επιμορφωτικά παιχνίδια και απάντησε σε όλες τις απορίες τους σχετικά με τη ζωή των ζώων, αλλά και το πώς βρέθηκαν αυτά και διατηρούνται στο Μουσείο.


Τα προνήπια επισκέφθηκαν το Μουσείο, στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2021, και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα με τίτλο «Τα πρώτα μου βήματα στο Μουσείο τού Σχολείου μας».

Τα νήπια επισκέφθηκαν το Μουσείο, την 1η, 2 και 3 Νοεμβρίου 2021, και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα με τίτλο «Περπατώ, περπατώ στο Μουσείο τού Σχολείου μας».

Η επίσκεψη των παιδιών στο Μουσείο είναι η αφετηρία ποικίλων δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο τού προγράμματος τής Μουσειακής Αγωγής, το οποίο εκπονείται στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού, αλλά και ένα σημαντικό πρώτο βήμα ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν τι σημαίνει μουσείο και τι έχει να προσφέρει ως χώρος πολιτισμού και εκπαίδευσης.