Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 8 και την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 τα προνήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού συμμετείχαν σε πρόγραμμα με τίτλο «Συνεργαζόμαστε παίζοντας… », το οποίο διοργανώθηκε από το Νηπιαγωγείο σε συνεργασία με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Στόχος τού προγράμματος ήταν η ενίσχυση τής συνεργασίας και τής ομαδικότητας μεταξύ των μαθητών, η έκφραση των συναισθημάτων και η ενδυνάμωση τής ομάδας.

Οι μαθητές έπαιξαν το παιχνίδι τού κρυμμένου θησαυρού, ανά ομάδες, στους εξωτερικούς χώρους τού Νηπιαγωγείου.
Κάθε ομάδα έπρεπε να συνεργαστεί για να οργανώσει τον τρόπο που θα έψαχνε, κάθε μέλος να εκφράσει την επιθυμία του σε σχέση με τον ρόλο που θα είχε κατά την ώρα τής εξερεύνησης και όλα μαζί να ψάξουν με ομαδικό πνεύμα βασισμένα σε δικό τους σχεδιασμό!

Τα παιδιά διασκέδασαν και επανέφεραν στη μνήμη τους τις κοινωνικές δεξιότητες, που ήδη από την αρχή τής σχολικής χρονιάς, καλλιεργούν με την πολύτιμη βοήθεια των νηπιαγωγών τους.