Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη φετινή χρονιά 2021-2022, και ειδικότερα από τον Φεβρουάριο έως και τη λήξη τού σχολικού έτους, τα προνήπια και τα νήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού, στο πλαίσιο τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων για την Οικολογία με τίτλο «Η ζωή χωρίς σκουπίδια: Μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση» (Θεματική Ενότητα: "Φροντίζω το περιβάλλον") συμμετείχαν στο πρόγραμμα "Toy It Again!", που υλοποιείται από την εταιρεία BlueCycle και το Playroom. (Δείτε εδώ)


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από την ανακύκλωση πλαστικών παιχνιδιών, τα οποία είναι παλιά ή κατεστραμμένα και δεν μπορούν πια να χρησιμοποιηθούν ή να χαριστούν.
Η εταιρεία έστειλε ειδικό κάδο ανακύκλωσης πλαστικών παιχνιδιών, ο οποίος τοποθετήθηκε στην κεντρική είσοδο τού Νηπιαγωγείου. Τα παιδιά ενημερώθηκαν από τις νηπιαγωγούς τους σχετικά, καθώς και οι γονείς τους με αντίστοιχη ανακοίνωση. Η δράση ενθουσίασε τα παιδιά και τα ενθάρρυνε να φέρνουν προς ανακύκλωση όποιο παιχνίδι δεν χρειάζονταν πια και μπορούσε να ανακυκλωθεί. Με τη συμμετοχή των παιδιών, ο κάδος γέμισε δύο φορές και η εταιρεία προχώρησε -αντίστοιχα- δύο φορές σε αποκομιδή των παιχνιδιών.
Ευχή όλων είναι η καλή αυτή δράση να συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά με αμείωτο ενδιαφέρον και προσφορά και να κρατήσει καθ’ όλη τη διάρκειά της.