Αρσάκεια Ιωαννίνων

Από τις 16 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2022 τα παιδιά τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού συμμετείχαν στην παγκόσμια εβδομάδα δράσεων «GLOBAL WEEK TO #ACT4SDGs» με ποικίλες οικολογικές δράσεις.

Πρόκειται για μια παγκόσμια κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια τής Γενικής Συνέλευσης τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN General Assembly), προκειμένου οι ηγέτες τού κόσμου να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο δεσμεύονται να ασχοληθούν με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού εντάχθηκε επίσημα στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων με την UNESCOASPnet Schools, καθώς και στο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους τού QNF SDGs School Club (Sustainable Development Goals School Club) το 2018.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την επίσημη, επικαιροποιημένη λίστα τού Δικτύου ASPnet Schools τής UNESCO το Νηπιαγωγείο μας είναι το μοναδικό Νηπιαγωγείο στον νομό Αττικής, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιστοποιημένα ASPnet Schools χάρη στις δράσεις τις οποίες υλοποιεί από το 2017, με στόχο πάντα την προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Οι δράσεις των μαθητών και μαθητριών μας, προνηπίων και νηπίων, θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς.

Η δράση GLOBAL WEEK TO #ACT4SDGs ήταν μόνον η αρχή!