Αρσάκεια Ιωαννίνων
Τα προνήπια και τα νήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού συμμετείχαν στην 10η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού Europe Code Week (8-23 Οκτωβρίου 2022) με ποικίλες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο τής εξειδικευμένης δραστηριότητας SHTEAM - Εκπαιδευτική Ρομποτική, με την καθοδήγηση τής υπεύθυνης νηπιαγωγού κ. Άσπας Αθανασιάδη.
Πιο συγκεκριμένα, τα προνήπια είχαν την ευκαιρία, κάνοντας μια βόλτα στη φύση, να συλλέξουν φθινοπωρινούς «θησαυρούς», όπως κουκουνάρια, φύλλα κ.λπ., και έπειτα να δημιουργήσουν μοτίβα και κωδικούς με απλοποιημένο τρόπο.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ανέπτυξε την υπολογιστική σκέψη των παιδιών και, με παιγνιώδη τρόπο, τα έφερε σε επαφή με μαθηματικές σχέσεις, όπως η ομαδοποίηση, η ταξινόμηση και η συνέχεια-μοτίβο. Στην πρώτη αυτή επαφή των προνηπίων με τον κόσμο τού προγραμματισμού, τα παιδιά δημιούργησαν μια μακέτα, στην οποία οι «στάσεις» είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι τού Σχολείου. Ο οικείος χώρος τού Σχολείου δημιούργησε ενθουσιασμό στα παιδιά και αποτέλεσε κίνητρο για να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες διαδρομές. Μέσω τού παιχνιδιού μέτρησαν, αποκωδικοποίησαν και προγραμμάτισαν διαδρομές, αναπτύσσοντας μηχανισμούς υπολογιστικής σκέψης.
Τα νήπια, εξοικειωμένα πλέον με την έννοια τού προγραμματισμού, είχαν την ευκαιρία να προγραμματίσουν διαδρομές με πραγματικό ρομπότ, τον Sammy (KIDS FIRST CODING & ROBOTICS). Δημιούργησαν διάφορα σενάρια και έπειτα προγραμμάτισαν το ρομπότ, προκειμένου να εκτελέσει τις διαδρομές.
Τόσο τα προνήπια όσο και τα νήπια, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, γνώρισαν το δυαδικό σύστημα και πειραματίστηκαν με αυτό «χτίζοντας» με ξύλινα κυβάκια τους συνδυασμούς των ψηφίων που είχαν οι καρτέλες που τους δόθηκαν. Επίσης, έπαιξαν βιωματικά τον ρόλο τού ρομπότ και τού προγραμματιστή, αναπτύσσοντας δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, προγραμματισμού και μαθαίνοντας τις έννοιες τού προσανατολισμού στον χώρο
Με τις παραπάνω δραστηριότητες -και όχι μόνον- τα προνήπια και τα νήπια άρχισαν να κατανοούν τη συγγραφή κώδικα, η οποία αποτελεί σημαντική προϋπόθεση ώστε να αντιληφθούν τον συνεχώς αναπτυσσόμενο τεχνολογικά κόσμο γύρω μας, όπως ορίζει και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού.