Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού είναι το μοναδικό Νηπιαγωγείο στον νομό Αττικής, το οποίο, χάρις στις δράσεις τις οποίες πραγματοποιεί από το 2017, συγκαταλέγεται στην επίσημη, επικαιροποιημένη λίστα τού Δικτύου ASPnet Schools τής UNESCO (ASPnet/Associated Schools Project Network). Πρόκειται για ένα παγκόσμιο δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στόχος των σχολείων-μελών είναι να προωθήσουν, μέσα από τη λειτουργία τους, τις προτεραιότητες τού διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τα σχολεία-μέλη έχουν ως προτεραιότητα την προώθηση των αξιών και των αρχών, οι οποίες κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα τής UNESCO και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τής ισότητας των φύλων, τής κοινωνικής προόδου, τής ελευθερίας, τής δικαιοσύνης και τής δημοκρατίας, υλοποιώντας τη σχολική ολιστική προσέγγιση (whole school approach).

Κατά τη διάρκεια τού τρέχοντος σχολικού έτους τα παιδιά τού Νηπιαγωγείου μας, μαζί με τις νηπιαγωγούς τους, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, επέλεξαν και υλοποίησαν κάποιους από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίστηκαν στην Ατζέντα 2030 (Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τού ΟΗΕ).

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τρεις βιντεοπαρουσιάσεις:

Η πρώτη παρουσίαση περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις των προνηπίων μας.Η δεύτερη παρουσίαση περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις των νηπίων μας.


Η τρίτη παρουσίαση περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις των προνηπίων και των νηπίων μας στο πλαίσιο των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων τής Μουσειακής Αγωγής, τής Μουσικής Αγωγής, των Φιλαναγνωστικών Δράσεων και τού SHTEAM/Εκπαιδευτική Ρομποτική, με αφορμή την συμμετοχή μας στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Περιβαλλοντική και Πολιτιστική Εκπαίδευση), με τίτλο: «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα (Myth2Space)», υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.