Αρσάκεια Ιωαννίνων
H νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Γιώτα Παππά παρακολούθησε επιτυχώς τo εργαστήριο με τίτλο «Data Driven Media Innovation», που οργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και η Google σε συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το εργαστήριο πραγματοποιήθκε στις 13 Απριλίου 2016 στο Κέντρο Τύπου τής Γ.Γ.Ε.Ε.
H νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Γιώτα Παππά, συμμετείχε επιτυχώς στις εξετάσεις για την πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Β΄ Επιπέδου, στο πλαίσιο των Πράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» τού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Παρουσίαση δίσκου «Μια νότα μού χτυπά το τζάμι»
Τον νέο της δίσκο «Μια νότα μού χτυπά το τζάμι» παρουσίασε η κ. Τατιάνα Ζωγράφου, δασκάλα Μουσικής στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 στον Ιανό.

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα δισκογραφική εργασία τής μουσικού τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού και συνθέτριας κ. Τατιάνας Ζωγράφου με τίτλο «Μια νότα μού χτυπά το τζάμι».

H νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Γιώτα Παππά παρακολούθησε επιτυχώς, στις 22 Απριλίου 2015, τη διδακτική ενότητα με τίτλο «Πολιτιστικό ρεπορτάζ», στο πλαίσιο τής πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και την προώθηση τού εθνικού πολιτιστικού προϊόντος» κατά τον Γ΄ κύκλο τού εκπαιδευτικού προγράμματος «Κωστής Παλαμάς», στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

H νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Γιώτα Παππά παρακολούθησε επιτυχώς, στις 23 Ιουνίου 2015, τη διδακτική ενότητα με τίτλο «Δημόσιες σχέσεις», στο πλαίσιο τής πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση τού εθνικού πολιτιστικού προϊόντος» κατά τον Γ΄ κύκλο τού εκπαιδευτικού προγράμματος «Κωστής Παλαμάς», στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

H νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Γιώτα Παππά, παρακολούθησε επιτυχώς τη διδακτική ενότητα με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ», αποτελούμενη από τα μαθήματα ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ"και " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ", συνολικής διάρκειας 36 ωρών, στο πλαίσιο τής πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση τού εθνικού πολιτιστικού προϊόντος», κατά τον Γ' κύκλο τού εκπαιδευτικού προγράμματος «Κωστής Παλαμάς», στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
H νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Γιώτα Παππά παρακολούθησε διημερίδα με θέμα «Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη», που οργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου στις 7 και 8 Μαρτίου 2015.H νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Γιώτα Παππά παρακολούθησε επιτυχώς τη θεματική ενότητα «Ψηφιακή αφήγηση και comic στην εκπαίδευση: Τεχνικές και εργαλεία», που οργανώθηκε από το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων  τού Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο τού 3ου κύκλου των Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης τού Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, από 3 έως 30 Νοεμβρίου 2014.H νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Γιώτα Παππά παρακολούθησε  το ταχύρυθμο σεμινάριο τού εκπαιδευτικού οργανισμού Future Business School με θέμα «Δημόσιες Σχέσεις».