Αρσάκεια Ιωαννίνων
 • Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 εδώ
 • Ύλη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 2023-2024 εδώ 
 • Αλλαγή συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ορισμένων σχολών 2023-2024 εδώ
 • Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, έτους 2024, εδώ
 • Υπουργική απόφαση αλλαγής συντελεστών βαρύτητας ορισμένων πανεπιστημιακών σχολών εδώ (ΦΕΚ 3612/Β/1-6-2023) και εδώ (ΦΕΚ 5266/Β/30-8-2023).
 • Υπουργική απόφαση αντικατάστασης αγωνίσματος στις πρακτικές δοκιμασίες εισαγωγής στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού εδώ (ΦΕΚ 5018/Β/10-8-2023).
 • Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων στις Σχολές Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές κ.ά. εδώ.
 • Εγκύκλιος για Αίτηση Δήλωση Πανελλαδικών ΓΕΛ 2024 εδώ
 • Αίτηση Δήλωση Υποψηφίου 2024 εδώ
 • Οδηγίες για Αίτηση Δήλωση Υποψηφίου 2024 εδώ
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για 5 ΜΟΥΣΙΚΑ 2024 εδώ
 • Κατάλογος Μουσικών Οργάνων εδώ
 • Πίνακας για Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 εδώ
 • Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για σοβαρές παθήσεις (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025), εδώ.
 • Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εδώ.
 • Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής εδώ.
 • Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, εδώ.
 • Προκήρυξη εισαγωγής ΑΣΕΙ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΑΣΣΥ 2004, εδώ.
 • Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής εδώ (εδώ και εδώ).
 • Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εδώ και εδώ.
 • Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025, εδώ.
 • Προκήρυξη εισαγωγής στις ΑΕΝ 2024, εδώ.
 • Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., εδώ.
 • Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024, εδώ.
 • "Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024 - 2025", εδώ.
 • Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2024, εδώ.
 • Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων, εδώ.
 • Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων εδώ και εδώ.
 • Δελτίο Τύπου Ειδικών Μαθημάτων, εδώ.
 • Εξεταστικά Κέντρα Μουσικών Μαθημάτων, εδώ.
 • Εξεταστικά Κέντρα για το Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών, εδώ.
 • Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων για τους μαθητές που εξετάζονται προφορικά εδώ.