Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 η κ. Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, ψυχολόγος (MSc in Stress Management) και απόφοιτος τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού, μίλησε στους μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού και προσέγγισε μαζί τους σε βιωματικό εργαστήριο τα εξής θέματα:
  • Αλληλεξάρτηση μεταξύ ψυχολογικής-συναισθηματικής κατάστασης και χρήσης τής γλώσσας.
  • Επιπτώσεις τού άγχους στον χειρισμό τής γλώσσας.
  •  Λεκτική βία και επιπτώσεις της στον ψυχισμό τού ανθρώπου.
  • Αντιμετώπιση τής λεκτικής βίας μέσω τής κατάλληλης χρήσης τής γλώσσας.
Στη συνέχεια η κ. Σοφιανοπούλου μίλησε στους μαθητές τής Β΄ τάξης καθώς και σε μαθητές τής Γ΄ τάξης για την επιστήμη της Ψυχολογίας (σπουδές – προοπτικές – δυσκολίες).