Αρσάκεια Ιωαννίνων
Με αφορμή τη συμμετοχή των μαθητών τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού που διδάσκονται Γαλλικά στο 5ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο «Ο γλωσσικός μας πολιτισμός», η καθηγήτρια Γαλλικών κ. Όλγα Δασκαλοπούλου προσκάλεσε στο Σχολείο την αναπληρώτρια καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μάρω Πατέλη.
Οι μαθητές είχαν την πρώτη τους συνάντηση με την κ. Πατέλη στις 26 Οκτωβρίου 2015 κατά την επίσκεψή τους στη βιβλιοθήκη τού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έγινε μια πρώτη ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σχέση με το θέμα τής εισήγησής τους «Η μουσικότητα τής γαλλικής γλώσσας».
Στις 10 Μαρτίου 2016, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, μέσα από σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων που αφορούν στη φωνητική τής γαλλικής γλώσσας, να κατανοήσουν καλύτερα πως τα τρία βασικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη μουσικότητα τής γαλλικής γλώσσας είναι ο τονισμός, ο επιτονισμός και ο ρυθμός. Με παραδείγματα αυθεντικού προφορικού λόγου αλλά και μέσα από το τραγούδι, αναγνώρισαν ρυθμικά σύνολα τα οποία έχουν πάντα τα δικά τους συντακτικά όρια αλλά και το δικό τους νόημα και εκφράζουν συναισθήματα.
Τα παιδιά αισθάνθηκαν την ικανοποίηση ότι όλη η πορεία τής εργασίας την οποία εκπόνησαν είχε θετικά αποτελέσματα, διότι κατέκτησαν πολλές γνώσεις σχετικά με τη φωνητική και τη φωνολογία τής γαλλικής γλώσσας.