Αρσάκεια Ιωαννίνων

Ομάδα μαθητών τού Τμήματος Αγγλικών τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού (Κλασικού), με διδάσκουσα την κ. Χριστίνα Αλεβίζου, παρακολούθησαν διήμερο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «The Greek War of Independence and the United States: Narratives of Myth and Reality» («Ο Ελληνικός Πόλεμος τής Ανεξαρτησίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες: Αφηγήσεις Μύθος και Πραγματικότητα»), το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στις 19 και 20 Μαρτίου 2021, από το Εργαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας τού Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Επιδίωξη των εισηγητών τού συμποσίου ήταν να διερευνήσουν την παγκόσμια σημασία τής Ελληνικής Επανάστασης, να προσφέρουν πληροφορίες για τη διαδικασία διαμόρφωσης τής εθνικής ταυτότητας τής Ελλάδας και να καταδείξουν την αμερικανική ανταπόκριση στα ελληνικά επαναστατικά γεγονότα μέσω των γραπτών και ενεργειών των Αμερικανών πολιτικών και πολιτών που υποστήριξαν τον ελληνικό αγώνα για ελευθερία.