Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 22 Μαρτίου και την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 οι μαθητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού (Κλασικού) παρακολούθησαν παρουσίαση για την Ελληνική Επανάσταση από την κ. Μαριλένα Καραμπατέα, φιλόλογο και Υπεύθυνη τής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.


Η παρουσίαση αφορούσε στα σημαντικά πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα τού Αγώνα και στις μορφές των αγωνιστών, ενώ συνδυάστηκε και με την αποτύπωση των γεγονότων στην ζωγραφική, σε Έλληνες και ξένους ζωγράφους, καθώς και με την προβολή πηγών (κυρίως αντικειμένων).