Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου οι μαθητές των τμημάτων Β΄1, Β΄2 και Γ΄1, και την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 οι μαθητές των τμημάτων Α΄1 και Γ΄2 τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού (Κλασικού) παρακολούθησαν διαδικτυακή ξενάγηση-παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε από την κ. Ματίνα Γκόγκα, μάνατζερ ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών.

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος τού Πανεπιστημίου HARVARD στο Ναύπλιο, στο πλαίσιο τής συνεργασίας του με τα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, προσφέρει το πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών».

Στόχος είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τον τρόπο λειτουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης και να εξοικειωθούν, συγκεκριμένα, με την ψηφιακή βιβλιοθήκη «Γεώργιος Δ. Βερναδάκης» τού κέντρου, η οποία αποτελεί πύλη ηλεκτρονικής πρόσβασης στις δεκάδες βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων τού Πανεπιστημίου Harvard.

Στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
Σύντομη παρουσίαση των δράσεων τού ΚΕΣ και τού Πανεπιστημίου Harvard, μέσα από καινοτόμο, ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό.

Πλοήγηση στο διαδίκτυο σε επιλεγμένες ιστοσελίδες, όπως αυτή τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ουάσιγκτον.

Αναφορά στα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (Massive Online Open Courses – MOOCs) και το μαζικό ανοικτό διαδικτυακό εγχείρημα τού Gregory Nagy, καθηγητή Κλασικών Σπουδών και Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Harvard και Διευθυντή τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ουάσιγκτον.

Πλοήγηση στις βάσεις δεδομένων της ψηφιακής βιβλιοθήκης τού Πανεπιστημίου Harvard, στις οποίες παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους ερευνητές μέσα στο κτήριο τού ΚΕΣ, και επεξήγηση τού τρόπου λειτουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Προβολή συγκεκριμένων παραδειγμάτων αναζήτησης πηγών πληροφόρησης και εισαγωγή στην έρευνα και στις τεχνικές αναζήτησης ψηφιακών πηγών.

Παρουσίαση προγραμμάτων που λειτουργούν σε συνεργασία τού ΚΕΣ Ελλάδος με το Πανεπιστήμιο τού Harvard, όπως το θερινό πρόγραμμα μαθητών Λυκείου 2021 (“High School Summer Program - HSSP”), το οποίο θα παρακολουθήσουν εφέτος δύο μαθητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού (Κλασικού).