Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας πραγματοποίησαν, την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021, τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), τα οποία αφορούσαν στη συμπλήρωση τού μηχανογραφικού δελτίου και στις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Στα διαδικτυακά αυτά σεμινάρια οι σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού και των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης παρουσίασαν στους μαθητές που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και στους γονείς τους, αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει οι απόφοιτοι, καθώς και πρακτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση τού ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου.
Ειδικότερα για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο, Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από την κ. Αικατερίνη Σουφλιά.