Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού εορτασμού τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, καθώς και τής 8ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, κατόπιν οδηγιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, οι μαθητές των τριών τάξεων τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν σε μικρής κλίμακας δράσεις, εντός τού σχολικού χώρου και ωραρίου, με στόχο:

· την προώθηση τής δημιουργικότητας μέσω τού αθλητισμού
· την προαγωγή τής υγείας και τής ευεξίας
· την ενθάρρυνση τής κοινωνικής ενσωμάτωσης και τής ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων

Οι μαθητές συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Φυσικής Αγωγής, καθώς και σε συζητήσεις και δημιουργικές δράσεις αναφορικά με τον αθλητισμό και διάφορες πτυχές του, σε σύνδεση και με τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα/μαθήματα (Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Φυσική, Ξένη Γλώσσα κ.ά.).

Έτσι, με σύνθημα «Το Σχολείο σε Κίνηση: Αθλούμαστε δημιουργικά» οι μαθητές μέσω τού αθλητισμού και μέσω πρωτότυπων, ευφάνταστων και δημιουργικών δράσεων τίμησαν την ημέρα αυτή.