Αρσάκεια Ιωαννίνων

Μαθητές και μαθήτριες τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν στο 8ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο «Πόλεις τού 21ου αιώνα: Προκλήσεις – Προσαρμογή – Ποιότητα» με εισηγήσεις και δρώμενα, ενώ παράλληλα παρακολούθησαν το Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής που διοργανώθηκε.

Οι μαθητές, σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνεργασία με μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, παρουσίασαν τις εργασίες που είχαν εκπονήσει και ολοκληρώσει το 2019-2020, όταν το συνέδριο αναβλήθηκε λόγω τής πανδημίας. Οι ομάδες των μαθητών που παρουσίασαν τις εργασίες ήταν οι ίδιες ή ελαφρώς διαφορετικές από τις ομάδες που είχαν συγκροτηθεί πριν από δύο χρόνια για την εκπόνηση των εργασιών.

Αναλυτικά παρουσιάστηκαν οι εξής εργασίες:

«Πολίτες μιας χώρας ή τού κόσμου;» (υπεύθυνες καθηγήτριες κ. Μ. Θεοδωρέλου και Χ. Αλεβίζου)

«Ο εφιάλτης τής Περσεφόνης»μουσικό δρώμενο (υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Χ. Αλεβίζου)

«Η πόλη αφηγείται την πόλη» (υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Μ. Δουζίνα)

«Κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις»έρευνα με δείγμα μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού (υπεύθυνος καθηγητής κ. Π. Κατηνιώτης)

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής με θέμα «Πού θα ζήσει η γενιά μας;» κλήθηκαν να αντιδράσουν κριτικά και δημιουργικά για θέματα σχετικά με την κατοικία και την πόλη τής εποχής μας.

Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων τού Σχολείου παρακολούθησαν διαδικτυακά μέρος των εισηγήσεων/παρουσιάσεων των συμμαθητών τους.
Μέσα από τη διαδικασία τής έρευνας, τής σύνθεσης, τής συνεργασίας, αλλά και τής παρουσίασης οι μαθητές, στο ασφαλές και οικείο περιβάλλον τού Σχολείου, απέκτησαν την εμπειρία τής συμμετοχής σε ένα επιστημονικό συνέδριο.

Στις συνεδρίες προήδρευσαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και άνθρωποι των Τεχνών και των Γραμμάτων, οι οποίοι, με τις γόνιμες παρεμβάσεις τους, διεύρυναν τον προβληματισμό των παιδιών και φώτισαν πολυάριθμες πτυχές τού θέματος.