Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τής διδασκαλίας τού μαθήματος τής Πολιτικής Παιδείας οι μαθητές των Α΄1 και Α΄2 τάξεων τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού πραγματοποίησαν Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας στα θέματα: «Η δημοκρατία θεωρείται άριστο πολίτευμα από πολλά κράτη» και «Το ψηφιακό χρήμα είναι σημαντική μορφή σύγχρονου χρήματος».


Οι μαθητές, έχοντας διδαχθεί από την καθηγήτριά τους κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη τους κανόνες πραγματοποίησης ενός αγώνα επιχειρηματολογίας-αντιλογίας, καθώς και την τεχνική προετοιμασίας επιχειρημάτωνκαι εκφοράς ενός λόγου, επεξεργάστηκαν συνεργατικά τα συγκεκριμένα θέματα. Η διάρκεια κάθε αγώνα ήταν δύο συνεχόμενες διδακτικές ώρες.
Τα παιδιά, τόσο οι ομιλητές όσο και οι κριτές, οι χρονομέτρες και οι ακροατές, ενθουσιάστηκαν από τη διαδικασία πραγματοποίησης των αγώνων. Οι συνεδρίες ολοκληρώθηκαν με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη βαθμολόγηση των ομάδων.
Οι αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ομαδοσυνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ορθολογικής, κριτικής, κοινωνικοπολιτικής σκέψης των μαθητών, καθώς και στην ανάπτυξη τής δημοκρατικής συνείδησης και συμπεριφοράς με γνώμονα το ενδιαφέρον για τα κοινά.