Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Σχολείου με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις τού κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή-Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και τού κ. Γεώργιου Γεωργουλέα, σχολικού ψυχολόγου, με τους μαθητές όλων των τάξεων τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών, οι οποίες διεξήχθησαν από τις 14 έως τις 25 Οκτωβρίου 2022, ήταν η συμβουλευτική των μαθητών αναφορικά με την αποδοτικότερη οργάνωση τού χρόνου και τής μελέτης τους, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση τού άγχους τους, ιδιαιτέρως για τους μαθητές τής Γ΄ τάξης, στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τα συναισθήματά τους σχετικά με την εξαιρετικά δύσκολη και αβέβαιη περίοδο που διανύουμε.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τα τμήματα τής Α΄ τάξης όλοι οι μαθητές κατέθεσαν την προσωπική τους άποψη σχετικά με τις απαιτήσεις τού Λυκείου σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τού Γυμνασίου,

Στη συνάντηση με τα τμήματα τής Β΄ τάξης οι μαθητές μίλησαν για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους.

Στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα και στις δύο τάξεις οι μαθητές αναφέρθηκαν σε θετικές καθημερινές τους συνήθειες και ενασχολήσεις, που αποτελούν πηγές προσωπικής στήριξης, ενώ, παράλληλα, εντόπισαν παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους, καθώς και δυσλειτουργικές αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση των ποικίλων υποχρεώσεών τους.

Τέλος, ο κ. Κατηνιώτης και ο κ. Γεωργουλέας ανέδειξαν την ανάγκη κατάρτισης ενός εξατομικευμένου προγράμματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο μελέτης, αλλά και θα προβλέπει επαρκή χρόνο ξεκούρασης και ενασχόλησης με δραστηριότητες αναψυχής.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τα δύο τμήματα τής Γ΄ τάξης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις αγωνίες τους σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και να μιλήσουν για τους παράγοντες που λειτουργούν διευκολυντικά στην προσπάθειά τους, καθώς και για εκείνους που αποτελούν εμπόδιο.

Επίσης, μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους κοινούς προβληματισμούς και συζήτησαν σχετικά με τους τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης τού άγχους τους, αλλά και τις μεθόδους αποδοτικής οργάνωσης τής μελέτης τους.

Από τους εκπροσώπους των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τής Φ.Ε. τονίστηκε στους μαθητές ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι επαρκής, αρκεί να υπάρξει από την πλευρά τους συστηματική οργανωμένη μελέτη με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους βάσει των στόχων που έχουν θέσει.

Στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα κατάρτισης ενός προγράμματος με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τού κάθε μαθητή.

Τέλος, αναδείχθηκε η σημασία τής αναζήτησης στήριξης από την οικογένεια, τους φίλους και τους συμμαθητές, ενώ επισημάνθηκε και η σημασία τής διατήρησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής (επαρκείς ώρες ύπνου, σωστή διατροφή, σωματική άσκηση).