Αρσάκεια Ιωαννίνων

Μαθητές τής Α΄και Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν στον 83ο Διαγωνισμό τής Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Ο Θαλής», την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

Οι μαθητές, αν και φοιτούν σε Κλασικό Λύκειο, επέλεξαν να αναμετρηθούν με μαθηματικές ασκήσεις και προβλήματα, με την πεποίθηση ότι ο Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός δεν αποκλείει τον μαθηματικό εγγραμματισμό.

Την προετοιμασία των μαθητών ανέλαβε η καθηγήτριά τους κ. Μ. Βόγια