Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού μετέβησαν στην Πλάκα και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Ιστορίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Μουσείο Ιστορίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών στεγάστηκε στο «Παλιό Πανεπιστήμιο», το πρώτο Πανεπιστήμιο τής ανεξάρτητης Ελλάδας (1837-1841), που ήταν και το πρώτο τής Βαλκανικής χερσονήσου και τής ευρύτερης περιοχής τής Ανατολικής Μεσογείου.

Τα εκθέματα και τα κειμήλιά του έχουν άμεση σχέση με την ιστορία των αρχικών Σχολών τού Πανεπιστημίου, τής Ιατρικής, τής Νομικής, τής Φιλοσοφικής, τής Θεολογικής, καθώς και τής Σχολής Θετικών Επιστημών.

Παράλληλα, στον χώρο τού μουσείου εκτίθενται ιστορικά διοικητικά έγγραφα, όπως είναι το πρώτο μητρώο εγγραφής των φοιτητών, οι πρώτες σφραγίδες των Σχολών, και σπάνια έργα τέχνης, όπως το λάβαρο τού Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλοτεχνημένο από τον Νικόλαο Γύζη σε συνεργασία με το Γεώργιο Ιακωβίδη (1853-1932), και πολλά άλλα.

Η γνώση τής ιστορίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών εντάσσεται στην ευρύτερη ουσιαστική ιστορική γνώση που το Σχολείο επιδιώκει να προσφέρει στους μαθητές μας, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν το παρόν, καθώς και να διαμορφώσουν μια κριτική στάση απέναντι στα δεδομένα τής σύγχρονης πραγματικότητας.

Τους μαθητές συνόδευσαν η θεολόγος κ. Φ. Κατσαμπάνη, ο καθηγητής Φυσικής κ. Β. Χαμηλοθώρης και η καθηγήτρια Μαθηματικών κ. Μ. Βόγια.