Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν στον σχολικό γύρο τού Διαγωνισμού τής Οικονομικής Ολυμπιάδας.

Η Οικονομική Ολυμπιάδα είναι διεθνής διαγωνισμός οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες λυκείου. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης σε συνεργασία με το Τσεχικό Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV) και με την έγκριση τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την υποστήριξη τής Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού τού Υπουργείου Εξωτερικών τής Ελλάδος για τα σχολεία τού Απόδημου Ελληνισμού και την υποστήριξη τής Τράπεζας τής Ελλάδος.

Η Οικονομική Ολυμπιάδα διεξάγεται σε 15 χώρες και φιλοδοξεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μαθητών στο πεδίο των οικονομικών.

Ενδεικτικοί στόχοι του διαγωνισμού είναι:

• η ενίσχυση τού ενδιαφέροντος των μαθητών λυκείου για την οικονομική επιστήμη
• ο εντοπισμός πεδίων βελτίωσης τής διδασκαλίας των αρχών τής οικονομικής επιστήμης στο εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η Οικονομική Ολυμπιάδα διεξάγεται σε τρεις εθνικούς γύρους (σχολικό, περιφερειακό, εθνικό) και έναν διεθνή.
Ο σχολικός γύρος οργανώνεται στο επίπεδο τής σχολικής μονάδας από τον υπεύθυνο καθηγητή με την στήριξη τής ομάδας τής Οικονομικής Ολυμπιάδας, διεξάγεται διαδικτυακά, και δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και γνώσεις προετοιμασίας.

Οι πέντε διαγωνιζόμενοι με τις καλύτερες επιδόσεις προκρίνονται στον τελικό τής Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας που διοργανώνει το Τσεχικό Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV) και διεξάγεται στις αρχές τής επόμενης σχολικής χρονιάς σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό.

Την ευθύνη για τον συντονισμό και τη διοργάνωση είχαν η καθηγήτρια Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών κ. Δ. Χατζηαγγελάκη σε συνεργασία με τη Διευθύντρια τού Σχολείου κ. Μ. Δουζίνα, φιλόλογο. Υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη ήταν ο καθηγητής Πληροφορικής κ. Π. Χρήστου.

001