Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού επικεντρώθηκε για άλλη μία σχολική χρονιά στην παροχή βοήθειας και καθοδήγησης προς τους μαθητές σχετικά με την επαγγελματική τους προοπτική μέσα από την επικοινωνία με καταξιωμένους επιστήμονες, επαγγελματίες και φορείς, αλλά και με στοχευμένες παρεμβάσεις των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών των Αρσακείων.

Η αναγκαιότητα τής δράσης αυτής κρίθηκε απαραίτητη, καθώς ο μαθητής στον χώρο τού σχολείου θα ανακαλύψει τις κλίσεις και τα ταλέντα του, θα διαμορφώσει το όραμά του και θα ιεραρχήσει τους στόχους του. Η συνεργασία τού Σχολείου με την κοινότητα έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με φορείς και με πρόσωπα που παρείχαν ενημέρωση, καθοδήγηση και έμπνευση στις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτή τη στόχευση προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

• Οκτώβριος 2022 – Μάιος 2023: συναντήσεις με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες των Σχολείων για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

• Νοέμβριος 2022: ενημέρωση των μαθητών τής Γ΄ τάξης για τις πανεπιστημιακές σχολές τού 1ου επιστημονικού πεδίου.

• Νοέμβριος 2022: ομιλία καθηγητή τού Πανεπιστημίου Πειραιώς στους μαθητές τής Α΄ τάξης για τα επαγγέλματα τού μέλλοντος – συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.
• Νοέμβριος 2022: συζήτηση μαθητών με φοιτήτρια τού Ιστορικού – Αρχαιολογικού τμήματος τού ΕΚΠΑ για το επάγγελμα τού αρχαιολόγου, στο πλαίσιο εγκεκριμένης πρακτικής της άσκησης και συνεργασίας με το ΕΚΠΑ.

• Νοέμβριος 2022: παρέμβαση από τις Ψυχολογικές Υπηρεσίες των Σχολείων και δράση για τη διαχείριση τού άγχους και άλλων έντονων συναισθημάτων, που ενδέχεται να δυσκολεύουν το όραμα των μαθητών για τη φοιτητική-επαγγελματική τους διαδρομή.

• Φεβρουάριος 2023: παρακολούθηση ομιλιών στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα τις επαγγελματικές προοπτικές των μαθητών Γ΄ τάξης – συνεργασία με ΕΚΠΑ, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Φιλοσοφική Σχολή κ.ά. Συγκεκριμένα οι μαθητές παρακολούθησαν ομιλία από καθηγητές τής Νομικής Σχολής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τού Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Πειραιώς, τού Τμήματος Ψυχολογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τού Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης τής Επικοινωνίας τού Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

• Μάρτιος 2023: επίσκεψη και ξενάγηση μαθητών τής Β΄ τάξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και στο Parlamentarium, συζήτηση με εκπροσώπους τού θεσμού στο πλαίσιο συμμετοχής τού Σχολείου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα: στόχος, μεταξύ άλλων, η επαφή των μαθητών με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

• Νοέμβριος 2022 - Απρίλιος 2023: Συμμετοχή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων σε βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο τού 9ου Παναρσακειακού Μαθητικού Συνεδρίου – συνεργασία/επαφή με επιστήμονες και μέσω αυτών με την επιστημονική έρευνα και με τα επαγγελματικά πεδία που αυτοί υπηρετούν.

• Μάρτιος 2023: ενημέρωση των μαθητών τής Β΄ τάξης για τις Σχολές τού 1ου επιστημονικού πεδίου: παρακολούθηση ενημερωτικών ομιλιών από καθηγητές τής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ (τομέας Γλωσσολογίας), τού Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τού Τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

• Μάρτιος 2023: διαδικτυακή επίσκεψη, ξενάγηση και συζήτηση για τους μαθητές και μαθήτριες των Β΄ και Γ΄ τάξεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με έδρα το Λουξεμβούργο.

• Απρίλιος 2023: ενημέρωση των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων για θέματα Αγωγής Υγείας από ψυχολόγο με μεταπτυχιακό στην Αγωγή Υγείας, εργαζόμενη στην Αντικαρκινική Εταιρεία.

• Απρίλιος 2023: ενημέρωση των μαθητών τής Β΄ τάξης από καθηγητή τής Νομικής Σχολής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Απρίλιος 2023: ενημέρωση των μαθητών τής Β΄ τάξης σχετικά με το τμήμα Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης.