Αρσάκεια Ιωαννίνων
Τη Δευτέρα 13 Μαΐου και την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσάκειου Γενικού Λυκείου Ψυχικού, υπό την καθοδήγηση τής διδάσκουσας καθηγήτριας κ. Τσιτσάνου, παρουσίασαν σε ομάδες τα projects που είχαν προετοιμάσει και τα οποία σχετίζονταν με το θέμα τής αγοράς εργασίας και τής τεχνολογίας τού μέλλοντος, με έναυσμα την αντίστοιχη θεματική ενότητα που μελετήθηκε μέσα στην τάξη.


Οι στόχοι τής  δράσης ήταν η σύνδεση τής Αγγλικής Γλώσσας με την πραγματική ζωή, η ευκαιρία να βιώσουν οι μαθητές τη γλώσσα ως μέσο αντί για στόχο, η ενίσχυση τής συνεργασίας και η καλλιέργεια των ήπιων κοινωνικών δεξιοτήτων.

Τα αντίστοιχα projects είναι τα ακόλουθα:

Team A: “Job Requirements”
Team B: “Business Etiquette”
Team C: “Job interviews using AI”

Υπεύθυνη καθηγήτρια Αγγλικών: κ. Τσιτσάνου Ε.