Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τού Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) για τους μαθητές τής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τίτλο «Κ ά ν ’ τ ο σ ω σ τ ά», που έχει σχεδιαστεί από έμπειρους εκπαιδευτικούς και ειδικούς συγκοινωνιολόγους, με την έγκριση τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η εκπαίδευση εστίασε στο γεγονός ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός στον οποίο οφείλονται κατά κύριο λόγο τα τροχαία και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα εξής θέματα: επίδραση τού αλκοόλ στον εγκέφαλο, χρόνος αντίδρασης, απόσταση ακινητοποίησης, αμυντική οδήγηση, χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, απόσπαση προσοχής, ευγένεια στον δρόμο, συνέπειες τροχαίων δυστυχημάτων κ.ά.

Επιπλέον, μέσω τής χρήσης προσομοιωτών και κατάλληλου εξοπλισμού, κατέστη δυνατή η βιωματική εκπαίδευση των μαθητών και μελλοντικών νέων οδηγών. Κάθε μαθητής είχε τη δυνατότητα να βιώσει την επικινδυνότητα τής οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και τη σημαντικότητα τής ζώνης κατά τη διάρκεια ανατροπής οχήματος, με προσομοιωτή ανατροπής, και πρόσκρουσης, με προσομοιωτή πρόσκρουσης.