Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν στην πιλοτική φάση τής Διεθνούς Έρευνας PISA. Η επιλογή τού σχολείου και των μαθητών/μαθητριών έγινε με τη μέθοδο τής τυχαίας δειγματοληψίας.

Το διεθνές πρόγραμμα PISA για την αξιολόγηση των μαθητών (Programme for International Student Assessment) είναι μια διεθνής εκπαιδευτική έρευνα, η οποία διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης τού Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Κύριος στόχος τού προγράμματος είναι η αξιολόγηση τού εύρους των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών που βρίσκονται στο τέλος τής υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, βάσει των οποίων διαμορφώνεται, σε σημαντικό βαθμό, η ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή τους στις σύγχρονα δομημένες κοινωνίες.

Στην πιλοτική έρευνα στην οποία συμμετείχε το Σχολείο μας οι μαθητές και οι μαθήτριες επιστράτευσαν γνώσεις, κριτική ικανότητα και δημιουργικότητα για να επιλύσουν προβλήματα στα πεδία των Μαθηματικών, τής Κατανόησης Κειμένου, των Φυσικών Επιστημών, τής Ξένης Γλώσσας (Αξιολόγηση στην Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά (FLA)) και τής Πληροφορικής (Μαθαίνοντας για έναν Ψηφιακό Κόσμο).

Τους μαθητές και τις μαθήτριες καθοδήγησαν η Διευθύντρια κ. Μ. Δουζίνα, καθώς, επίσης, η κ. Μ. Βόγια, μαθηματικός, και ο κ. Π. Χρήστου, καθηγητής Πληροφορικής.

image001