«Το αρχαίο θέατρο τού Διονύσου: Μια γέφυρα ανάμεσα στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό»
Την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού παρουσίασαν το διαθεματικό-πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπόνησαν, με θέμα «Το αρχαίο θέατρο τού Διονύσου: Μια γέφυρα ανάμεσα στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό».

Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο με πυξίδα την Ιστορία
Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρουσίασαν στο θέατρο των Αρσακείων Σχολείων το πολιτιστικό-διαθεματικό πρόγραμμα που εκπόνησαν με θέμα «Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο με πυξίδα την Ιστορία».

Ένα ταξίδι από την αισθητική τής Τέχνης στη λογική των Μαθηματικών
Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρουσίασαν το διαθεματικό - πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπόνησαν με θέμα «Ένα ταξίδι από την αισθητική τής Τέχνης στη λογική των Μαθηματικών».

“Μια βόλτα στο φεγγάρι”
Την Τρίτη 30 Μαϊου 2017 οι μαθητές τής Α´τάξης τού Γ´Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού παρουσίασαν στον αύλειο χώρο  το διαθεματικό–πολιτιστικό πρόγραμμα με το οποίο ασχολήθηκαν το σχολικό έτος 2016–2017, με θέμα “Μια βόλτα στο φεγγάρι”.

"Πλέοντας στη νησιωτική Ελλάδα των αρχαίων και νεότερων χρόνων"
Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρουσίασαν το διαθεματικό-πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπόνησαν, με θέμα «Πλέοντας στη νησιωτική Ελλάδα των αρχαίων και νεότερων χρόνων».

«Όλου τού κόσμου τα παιδιά είμαστε μια αγκαλιά»
Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού παρουσίασαν το πολιτιστικό-διαθεματικό πρόγραμμα που εκπόνησαν με θέμα «Όλου τού κόσμου τα παιδιά είμαστε μια αγκαλιά».

Ώρα για μάθημα… ώρα για διάλειμμα…
Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρουσίασαν με διαδραστικό τρόπο το διαθεματικό-πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπόνησαν με θέμα «Ώρα για μάθημα… ώρα για διάλειμμα…».

Όταν το φως τής Γνώσης λούζει τον δρόμο τής Αρετής
Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού παρουσίασαν το διαθεματικό πολιτιστικό πρόγραμμα που εκπόνησαν με τίτλο «Όταν το φως τής Γνώσης λούζει τον δρόμο τής Αρετής». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου.

Μέσα από τα παραμύθια η μουσική παίρνει ζωή και δημιουργεί
Το διαθεματικό-πολιτιστικό πρόγραμμα «Μέσα από τα παραμύθια η μουσική παίρνει ζωή και δημιουργεί», που εκπόνησαν την τρέχουσα σχολική χρονιά, παρουσίασαν οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015.